Distribuce elektřiny v LDS

Obchodní společnost MC Invest a.s.  je nástupnickou obchodní společností    ELITEX SERVICES a.s, která byla založena zakladatelem  na území bývalého průmyslového areálu  ELITEX Chrastava v roce 1995, a to z důvodu zajištění potřeby   provozování   inženýrských sítí  v  tomto   areálu.

MC Invest a.s. je  od  20.3.2009 držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120907292 a  obchod s elektřinou č. 140907293.  Obchod s elektřinou  a distribuce je vykonávána  v  rámci  provozování  lokální distribuční soustavy (dále jen PLDS)   na  adrese  průmyslového  areálu U Nisy 178 v Chrastavě , a to  pro podnikatelský  maloodběr  - kategorie C .

Cena silové elektřiny je smluvní a  sjednává se na běžný kalendářní rok samostatným cenovým dodatkem  ke Smlouvě  o sdružených službách dodávky elektřiny v napěťové hladině NN  v jednotarifu a sazbách C 02d  nebo  C 03d. Ceny za distribuce jsou převzaty od nadřazeného regionálního  distributora   ČEZ Distribuce (www.cezdistribuce.cz).

Cena distribuce je regulovaná, pevná  včetně dalších plateb  platných pro vyhlašovaný rok dle cenových rozhodnutí ERÚ (www.eru.cz)  
K ceně za elektřinu se připočítává  daň z elektřiny dle zákona 261/2007 Sb. a příslušná sazba DPH.

Formuláře potřebné  pro konkrétní  situaci,  jako je  žádost o připojení nového odběrného místa, žádost o změnu sazby,  žádost o ukončení odběru, atd. musí splňovat náležitosti dle vydaných vyhlášek ERU , a to dle  vyhl. č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě /příloha č. 4 a vyhl. č. 541/2005 Sb. pravidla pro organizování trhu s elektřinou/příloha č. 2  v současném znění.
Postačuje  volná  písemná forma  žádosti  dle předepsaných náležitosti podle vyhlášek ERÚ.

Ostatní  vzorové dokumenty  jako  je  Smlouva o sdružených službách , Smlouva o připojení , Smlouva o distribuci , Obchodní podmínky LDS, Distribuční podmínky LDS  je možné si vyžádat na e-mailové adrese : elitexserv@mcinvest.cz.

Zveřejněno dne